XPressTools Pamamahala ng Asset at Pamamahala ng Imbentaryo

Pagsubaybay sa Asset

Pangunahing Screen

Screenshot ng Physical Asset Tracking Map

Screen ng Mapa

Screenshot ng Physical Asset Tracking Map

Screen ng Inspeksyon

Screenshot ng Pagsusuri ng Pisikal na Ari-arian